اخبار

شرکت شهاب شیرین شمال به یاری مدیران با تجربه و دلسوز و نیز با مشارکت کارکنان خود قصد دارد ضمن رقابتی سالم در بازار ٬ رضایت مصرف کنندگان خود را از طریق برآوردن انتظارات آنها از جمله ارائه محصولی سالم و بهداشتی ٬ دارای طعم مطلوب و بسته بندی مناسب فراهم سازد. در این راستا شرکت شهاب شیرین شمال علاوه بر رعایت الزامات قانونی به ویژه الزامات استانداردهای ملی مربوطه ٬ الگوی نظام مدیریت کیفیت و ایمنی محصول (QMS & FSMS) را بر مبنای استانداردهای بین المللی ISO 9001:2008 و ISO22000:2005 در در سازمان ایجاد نموده و الزامات را به نحوی اثر بخش تبادل اطلاعات نموده و متعهد می گردد که:

Ø       نسبت به بهبود روزافزون نظام مدیریت کیفیت و ایمنی محصول تلاش کند.

Ø       انتظارات و رضایتمندی مشتریان خود را به ویژه در زمینه سلامت محصول مد نظر قرار دهد.

Ø       به آموزش و انتقال اطلاعات به کارکنان خود جهت افزایش سطح دانش ٬ آگاهی و مهارتهای آنها اهمیت دهد.

Ø       آراستگی و پاکیزگی محیط کار و اصول بهداشتی را رعایت نماید.

 

Ø       با طرفهای برون سازمانی در زمینه بهبود کیفیت و ایمنی محصول تبادل اطلاعات نماید.